FITA Fundación

Ens hem acostumat a escoltar/llegir el concepte d’hiperactivitat lligat a un Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH), i vinculem la hiperactivitat a allò que els passa als infants més “moguts”.  Si desvinculem el concepte de qualsevol patologia el podríem definir la hiperactivitat com un augment de l’activitat motora.

Quina relació pot tenir la hiperactivitat amb els Trastorns de la Conducta Alimentària?

Les persones que pateixen TCA poden desenvolupar un augment de l’activitat motora amb la finalitat, conscient o no, de perdre pres. És possible que el primer que ens vingui al cap ara mateix sigui algú que qualsevol de nosaltres hagi pogut veure en un gimnàs fent més exercici del que seria recomanable i, sobre tot, saludable. També  podem pensar que aquest aspecte afecta només a persones que es dediquen a l’esport de competició. Si aquest fenomen només es desenvolupés en l’àmbit esportiu seria més fàcil de detectar i abordar. Però aquest fet no és exclusiu de persones que practiquen esport de manera desmesurada i/o compulsiva. Afecta també a adolescent, joves i adults que realitzen activitat física en contextos quotidians que no ho requereixen.

L’activitat física i l’esport son hàbits necessaris i saludables. Però és important que la pràctica esportiva s’ajusti a les necessitats i característiques de la persona que les desenvolupa. No desenvolupen la mateixa activitat física un esportista d’elit que un adolescent que practica un esport d’equip en espais informals (hora del pati, lleure…)

Quin tipus d’activitat física ens pot alertar?

Quan la pràctica esportiva esdevé desmesurada, compulsiva, fora del normal o el que és habitual per la persona és més fàcil prendre consciència que alguna cosa no va bé. Però hi ha situacions que podem arribar a normalitzar o que ens passen desapercebudes i que sumats als senyals d’alerta poden ajudar a detectar un possible Trastorn de la Conducta Alimentària.

La manca de control sobre aspectes rellevants de la pròpia vida pot conduir a la necessitat de controlar el propi cos. Si tens dubtes o creus que pots estar desenvolupant un TCA o algú proper a tu, pots contactar amb nosaltres: projectes@fundacion-ita.org