Els pisos terapèutics son un recurs residencial de caràcter temporal, necessari per a persones que després de superar una part del tractament per TC o TCA, requereixen suport en el procés de transició a la vida autònoma. És bàsic disposar d’una llar on conviure amb altres persones que han passat per la mateixa situació, aprenent o reprenent el maneig de les tasques més habituals i quotidianes, deixant enrere llargs períodes d’hospitalització.

Realitzem accions de suport i acompanyament social, a través de la definició de processos de transició a la vida autònoma, encaminats a millorar la qualitat de vida

Els pisos terapèutics permeten:

  • Consolidar un projecte de vida allunyat de la malaltia.
  • Promoure millores significatives en els hàbits alimentaris i evitar recaigudes.
  • Fomentar hàbits de vida saludable.
  • Facilitar l’aprenentatge i pràctica d’hàbits domèstics i de vida quotidiana.
  • Millorar l’estabilitat emocional facilitant la millora de les relacions socials.