Des de l’Àrea de Programes de Promoció de la Salut i Prevenció treballem per a promoure una millor salut mental i el benestar emocional d’infants i joves.

Disposem d’un equip d’especialistes en la prevenció de tots aquells trastorns que emergeixen durant l’adolescència i que, mitjançant una detecció i intervenció primerenca, tendeixen a un millor pronòstic. Actualment comptem amb programes de prevenció específics en aquells trastorns que afecten més freqüentment a adolescents i joves:

  • Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA).
  • Trastorns de la Conducta (TC).
  • Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH).
  • Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)/ Asperger.
  • Addiccions a substàncies, pantalles i xarxes socials.

Treballem des de diferents àmbits adaptant la formació a les necessitats específiques dels destinataris

  • Àmbit educatiu: Escoles Educació Primària, Escoles Educació Secundària i Universitats
  • Àmbit sanitari: Centres d’Atenció Primària, Especialistes en Salut Mental, Infermeria i Farmàcies
  • Àmbit social i familiar: Associacions de Mares i Pares, Centres d’Atenció a a la infància, Serveis Socials i Comunitat.